Category: Học Linux

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành linux tổng hợp lệnh và các bài hướng dẫn về Linux từ cơ bản tới nâng cao .

0

[Bài 1] Hướng dẫn cài đặt centos 7

Hướng dẫn cài Centos 7 Nối tiếp phiên bản của Centos 6.6. Sự xuất hiện tiếp theo của Centos 7 đã mang lại những điểm mới nhất định so với phiên bản cũ như : thay đổi về giao diện cài đặt , nhân kernel lên 3.10 , định dạng...