JHOST Coupon - Domain, Hosting and VPS Coupons Blog

0

Hướng dẫn cài đặt php-mcrypt module trên centos 7 plesk

For for CentOS , Scientific Linux , and Oracle Linux The php-mcrypt package is available from RPMforge and EPEL repositories. Add the repository to the server and install the package using the yum utility: yum install epel-release Then, install the php-mcrypt module: yum install php-mcrypt For Debian based OS: apt-get...

0

Hướng dẫn thay đổi vhosts directory trong plesk

Download it using wget and make the file executable: wget http://kb.sp.parallels.com/Attachments/kcs-12467/transvhosts.pl chmod +x transvhosts.pl It’s a PERL script, which means it needs prefixed with ‘perl’ to be called. Say you want to move your vhosts directory to /home/vhosts, you’d call it like this: perl transvhosts.pl –dest-dir /home/vhosts –correct-scripts Moving files...

0

Lệnh kiểm tra server VPS khi bị tấn công DDoS

– Đếm lượng connection vào Port 80: netstat -n | grep :80 |wc -l – Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV: netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l – Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ...

0

[Bài 1] Hướng dẫn cài đặt centos 7

Hướng dẫn cài Centos 7 Nối tiếp phiên bản của Centos 6.6. Sự xuất hiện tiếp theo của Centos 7 đã mang lại những điểm mới nhất định so với phiên bản cũ như : thay đổi về giao diện cài đặt , nhân kernel lên 3.10 , định dạng...

Vps miễn phí 0

Trải nghiệm 2 tháng miễn phí vps lxc tại Onet IDC .

Công ty Onet IDC giới thiệu chương trình miễn phí dùng thử vps 2 tháng khi đăng ký và thanh toán hoá đơn đầu tiên quý khách sẽ được cộng thêm 2 tháng miễn phí sử dụng vps áp dụng vps với cấu hình và thông tin như sau  ....